HomeProperty ManagementПоддръжка

ПоддръжкаПоддръжка

      Всеки собственик на имот във ВС Оазис подписва Договор за поддръжка, чрез който дружеството за управление поема ангажимента да извършва следните дейности:

 

•    Цялостно управление на комплекса;

•    24-часова целогодишна охрана и видео-наблюдение на Общите Части

•    Kонтрол на достъп по входовете на Ваканционно селище „Оазис”, Паркинга и Общите Части;

•  Озеленяване на Общите Части - благоустрояване; поддръжка; косене, поливане на зелените площи и декоративните растения;

•    Експлоатация и поддръжка на басейните и аквасъоръженията;

•    Почистване и осветление на Общите Части;

•    Сметосъбиране и сметоизвозване от Ваканционно селище „Оазис”

•   Ремонт и поддръжка на Общите Части - всички инсталации до входа на жилището ви: електрическа, ВиК, телевизионна и интернет, телефон, пожаро-известителна, аварийно осветление, мълниезащитна и др.

•    Разходи за комунални услуги на Общите Части - вода, електричество,  отопление;

•    Разходи за такси и консумативи, свързани с експлоатацията на всички асансьори и технически съоръжения;

•    Административно - управленски дейности и разходи, обслужване на рецепция за собствениците;

•    Реакция при всякакви аварии в жилището ви;

•    Всякакви други услуги и действия, които са посочени в този Договор или които Дружеството за управление сметне за необходими с оглед изпълнението на неговите задължения в интерес на Възложителя.

 

      Подписването на Договора за поддръжка и плащането по него за първата година става в деня на нотариалната сделка. За всяка следваща година таксата се заплаща не по-късно от 31 март и може да се променя единствено по параметрите на официалната инфлация и повишаване на средната работна заплата, горива, стоки и услуги, публикувани на сайта на Националния статистически институт.
 *При забавяне на плащането по договора Възложителя дължи месечна лихва в размер, упоменат в чл.18 от Договора за поддръжка.


      Освен Договор за поддръжка, собствениците подписват и Правилник за вътрешния ред. Тези два документа гарантират съхраняването на приятната околна среда в комплекса, което е в полза не само на обитателите, но и повишава стойността на имотите в комплекса. Неспазването му води до налагане на необходимите санкции срещу нарушителите.Поддръжката на общите части не включва - ремонтните работи в самите апартаменти, данъци и такси, вода, електричество, отопление, телефон, кабелна телевизия, интернет и други разходи свързани със собствеността върху имотите. Според българското законодателство подобни разходи са задължение на собствениците на апартаменти.При възникнал проблем, техническия екип на отдел поддръжка може да реагира по предварителна заявка от Ваша страна. Що се отнася до довършителни работи или освежителен или козметичен ремонт, необходимост от ново или допълнително обзавеждане, на Ваше разположение е интериорният отдел на Хоум Фор Ю, който ще се погрижи за имота Ви от проекта до аксесоарите.

 

       За да ви улесним максимално, приемаме всички възможни форми на заплащане на таксата ви поддръжка или други режийни и текущи разходи, които може да заплатите в:
•    По банков път или през системата за он-лайн плащане на нашия уеб сайт;
•    Офис експлоатация във ВС „Оазис”;
•    Офис на Home For  You в София;
•    Офис на Home For  You в Москва;

 

      В случай, че желаете, може да депозирате определена сума по личната си сметка в системата, от която при стриктна отчетност от наша страна да се приспадат задълженията ви. Това би спестило Вашето време, пари и усилия!