HomeProperty ManagementПлащане на Данъци и Сметки

Плащане на данъци и сметки Плащане на данъци и сметки

След като нотариалният акт на новия собственик на имот е готов, т.е. след като се осъществи регистрацията му в Агенцията по вписванията, собственикът е задължен да изпълни няколко свои задължения.  На първо място чужденците трябва да се регистрират в служба БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията към съответния окръжен съд, в 7 дневен срок. За да могат да плащат данъците върху имота си необходимо е той да бъде регистриран и в Данъчната служба по местонахождение на имота. Самият апартамент също трябва да се регистрира в службата по кадастъра на името на новия собственик.


•    Годишен данък на имота – състои се от два компонента – данък сгради и данък смет. Размера му е приблизително около 0,5 % от стойността на имота Ви по данъчна оценка или между 100 и 250 € в зависимост от големината на апартамента ви.
•    Такса поддръжка – годишната такса поддръжка се формира спрямо квадратурата на имота ви, което е фиксирано във вашия договор за поддръжка;
•    Режийни разходи – това са ежемесечните плащания за електричество, вода и комуникации, които варират в зависимост от индивидуалното потребление.


       Разбира се, можете да изберете да направите всички необходими регистрации самостоятелно или да възложите тези дейности на нас!